No-Do: Peregrinación a Santiago, 16 de agosto de 1943