Decálogo do Camiño de Santiago


“O corazón do home medita o seu camiño, pero é o Señor quen asegura os seus pasos” (Prov. 16, 9) 

1.- O camiño é BUSCAR. Esperta a inquietude do incesante no deserto que non descansa ata atopar a verdadeira auga viva que sacia a súa sede. “Pidan e daráselles; busquen e acharán; chamen á porta e abriranlles. Porque o que pide, recibe; o que busca, atopa; e ao que chame a unha porta, abriranlle” (Mt. 7,7-8)  

2.- O camiño é DISPOSICIÓN E ENTREGA. Auténtica experiencia transformadora que nos impulsa a dar sempre o mellor de nós mesmos. A descubrir no compartir diario co próximo a esencia do servizo e a caridade. “Porque tiven fame e vostedes alimentáronme; tiven sede e vostedes déronme de beber. Pasei como forasteiro e vostedes recibíronme na súa casa. Andei sen roupas e vestíronme. Estaba enfermo e foron a visitarme. Estiven no cárcere e fóronme a ver” (Mt. 25, 35- 36)  

3.- O camiño é ENCONTRO. Coa familia, co irmán, co amigo, co próximo, que transitan na esperanza de ser testemuñas, verdadeiros peregrinos, apóstolos de Cristo. “Vostedes coñeceranos polos seus froitos” (Mt. 7, 16)  

4.- O camiño é FE. á que nos eleva cara á contemplación da verdade revelada. Convídanos a crer, profesar, testemuñar e difundir con firmeza que Xesús é o Señor. "Vaian por todo o mundo e anuncien a Boa Nova a toda a creación." (Mc. 16,15)  

5.- O camiño é ESPERANZA. Divina virtude que nos conduce ao camiño do amor a Deus na espera confiada e segura de alcanzar a meta. “No Señor puxen toda a miña esperanza, el inclinouse cara a min e escoitou o meu clamor” (Sal 40)  

6.- O camiño é PENITENCIA, CONVERSIÓN E RECONCILIACIÓN. É descubrir o amor misericordioso de Deus que nos restitúe na súa graza e únenos con El nunha profunda amizade. “Piedade de min, Señor, na túa bondade, polo teu gran corazón borra a miña culpa. Que a miña alma quede limpa de malicia, purifícame ti do meu pecado” (Sal. 50)  

7.- O camiño é ORAR. Don da graza, diálogo de intimidade e alianza. “É un impulso do corazón, unha sinxela mirada lanzada cara ao ceo, un berro de agradecemento e de amor tanto desde dentro da proba como desde dentro da alegría” (Santa Teresa de Xesús)  

8.- O camiño é COMPROMISO. Reto que asumimos como auténticos cristiáns ao ser co-creadores e copartícipes da construción do Reino de Deus aquí e agora. “Ningún que deixe casa, irmáns, irmás, nai, pai, fillos ou campos por amor a min e a Boa Nova quedará sen recompensa” (Mc. 10, 29)  

9.- O camiño é AGRADECER a experiencia vivida que día a día nos convida a crecer e a descubrir a graza que o Señor se digna a derramar en cada un de nós “Como pagarei ao Señor todo o ben que me fixo?” (Sal 115)  

10.- O camiño é A META que nos conduce a Xesucristo que é “o camiño, a verdade e a vida”.
       (Xn.14, 6)  

(May Ling Carabaño Da Cruz)